Polityka prywatności strony

 

Administrator strony https://www.folie-expert.pl/ [dalej: „Administrator”] chroni prawa odwiedzających stronę i zarejestrowanych użytkowników oraz zobowiązuje się do ochrony wszystkich podanych przez nich danych.

Podanie danych osobowych na stronie http://folie-expert.pl/ przez odwiedzających stronę i użytkowników oznacza ich zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora. Przetwarzanie danych ma na celu zapewnienie odwiedzającym i użytkownikom wysokiej jakości usług dostępnych w witrynie lub przekazanie opinii odwiedzającym stronę lub użytkownikom

Podanie informacji kontaktowych przez odwiedzających stronę i użytkowników traktowane jest jednoznacznie ze zgodą na kontakt administratora w celu ustalenia przyczyn niezrealizowanego do końca zamówienia, złożenia korzystniejszego wariantu zamówienia lub udziału w innych kampaniach marketingowych i reklamowych.

1. Dane kontaktowe

Administrator może wykorzystywać podane w profilu dane kontaktowe do identyfikacji użytkownika i kontaktu z nim w celu rozwiązania problemów związanych z realizacją złożonego lub niedokończonego zamówienia, w związku z problemami z realizacją zamówienia, w celu zadania pytań, przekazania alertów systemowych, informacji o płatnościach lub kiedy konieczne jest uzyskanie systemowego potwierdzenia i pozwolenia oraz akceptacji użytkownika. 

Administrator zastrzega sobie prawo korzystania z informacji o użytkownikach strony https://www.folie-expert.pl przy projektowaniu modyfikacji i ułatwień technicznych dla użytkowników sklepu internetowego.

2. Płatności

Administrator gwarantuje stuprocentową ochronę i bezpieczeństwo operacji związanych z płatnościami na stronie https://www.folie-expert.pl. Dane dotyczące płatności są archiwizowane, przechowywane, przesyłane i przetwarzane przez serwery bezpieczeństwa, które są opracowane z uwzględnieniem specyfiki przechowywania tego typu danych. Serwery są chronione przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz.Administrator gwarantuje stuprocentową ochronę i bezpieczeństwo operacji związanych z płatnościami na stronie https://www.folie-expert.pl/. Dane dotyczące płatności są archiwizowane, przechowywane, przesyłane i przetwarzane przez serwery bezpieczeństwa, które są opracowane z uwzględnieniem specyfiki przechowywania tego typu danych. Serwery są chronione przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz.

3. Mailing i wiadomości reklamowe

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości reklamowych przesyłanych przez sklep internetowy i Administratora, z wyłączeniem powiadomień o statusie zamówienia i płatności („wiadomości systemowych”). Administrator zastrzega sobie prawo dołączania do wiadomości systemowych wszelkich istotnych informacji. 

4. Ograniczenia dla użytkowników

Odwiedzającym stronę i użytkownikom https://www.folie-expert.pl zabrania się używania urządzeń, procedur technicznych i oprogramowania, które może wpływać pośrednio i bezpośrednio na działanie sklepu internetowego, przyczynić się do pozyskania danych osobowych i informacji o innych użytkownikach, z wyjątkiem instalacji oficjalnego oprogramowania pozwalającego na dostęp do sklepu internetowego i autoryzowanego przez Administratora oraz zgodnie z zasadami użytkowania i  Polityki prywatności.  

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień do Polityki prywatności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług sklepu internetowego

W przypadku wycofania zgody na przechowywanie i przetwarzanie wszystkich danych osobowych przez użytkownika, zostaną one usunięte ze strony http://folie-expert.pl/ w ciągu 10 dni od wpłynięcia wniosku.