Menu
Your Cart
Zasady korzystania

Przed skorzystaniem ze strony www.folie-expert.pl  („Sklep Internetowy”), dokładnie przeczytaj obowiązujące zasady korzystania („Warunki”).


1. Przepisy ogólne i akceptacja Warunków korzystania 

Korzystając ze Sklepu Internetowego zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich opisanych Warunków użytkowania przy każdej wizycie na stronie  www.folie-expert.pl . Jeśli nie akceptujesz chociaż jednego z opisanych Warunków nie korzystaj ze sklepu i dostępnych na nim możliwości.

Administrator www.folie-expert.pl  („Administrator”) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i korekt Warunków w dowolnym momencie i według własnego uznania. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w momencie ich upublicznienia i opublikowania na serwerach www.folie-expert.pl.

2. Własność intelektualna

„Prawa własności intelektualnej” obejmują wszystkie patenty, znaki handlowe, usługi, prawa autorskie, bazy danych, nazwy handlowe, fotografie, opisy towarów, projekty, wzornictwo i design, elementy plastyczne, grafikę oraz rozwiązania funkcjonalne strony www.folie-expert.pl 

Korzystając ze strony zgadzasz się z tym, że zawarte na niej informacje stanowią własność intelektualną www.folie-expert.pl i zobowiązujesz się:

  • nie kopiować i nie powielać zawartych na stronie materiałów,
  • nie modyfikować, nie przetwarzać, nie kopiować, nie publikować i nie rozpowszechniać zawartych na stronie materiałów,
  • nie rozpowszechniać, nie przesyłać, nie przekazywać, nie sprzedawać oraz nie wynajmować od i dla innych osób materiałów zawartych na stronie,
  • nie udzielać sublicencji i nie udostępniać części ani całości zawartości strony sklepu internetowego www.folie-expert.pl  osobom trzecim (w tym nie udostępniać i nie rozpowszechniać informacji przez strony internetowe osób trzecich) bez zgody Administratora. Ponadto zgadzasz się nie dzielić, nie dekompletować, nie przebudowywać i nie zmieniać w żaden inny sposób elementów Sklepu Internetowego.

3. Reklama, promocje, konkursy i inne działania marketingowe 

Administrator może zamieszczać dodatkowe materiały podczas prowadzenia kampanii marketingowych, konkursów lub promocji.

4. Linki do innych stron internetowych 

Na stronie Sklepu Internetowego mogą znajdować się linki do innych stron internetowych udostępnianych przez Administratora dla wygody odwiedzających i użytkowników. Administrator nie sprawdza, nie potwierdza, oraz nie bierze odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani jakość informacji zamieszczanych na jakichkolwiek stronach osób trzecich, do których linki znajdują się na stronie Sklepu Internetowego.

5. Wykluczenie z korzystania

W przypadku, gdy w opinii Administratora zostaną naruszone jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, polityki prywatności lub innych obowiązujących przepisów ustawowych i norm prawnych Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia użytkownika.


Niniejszy Regulamin i Warunki użytkowania Sklepu Internetowego www.folie-expert.pl został zaktualizowany i obowiązuje od dnia 7 maja 2019 roku.

We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.